SCMS Ceusters

Nieuws

Nieuws

Kruidvat binnenkort op Brugse markt.

Kruidvat neemt zijn intrek in het voormalige ING kantoor gelegen op de Markt Brugge, richting Noordzandstraat.

‘De transactie had heel wat ‘voeten in de aarde’ gezien het pand eerst van kantoorruimte diende omgevormd te worden naar detailhandel, en bovendien moest er een structurele oplossing gevonden worden voor de vele fietsen die tot op heden op de markt ‘geparkeerd’ werden én dit met de onzekerheid in de huidige retailmarkt.’ vat Louis De Clercq, van Group Hugo Ceusters-SCMS die voor naam van de verhuurder de transactie op gang bracht, alvast aan.  ‘Na vele, maar constructieve gesprekken met alle betrokken stakeholders (eigenaar, Ceusters, Stad Brugge, mobiliteitsdiensten, naastgelegen huurder FNAC, … ) werd in de bijhorende ondergrondse parking een oplossing gevonden voor het ‘fietsenprobleem op de markt’, waar ook de Stad Brugge mee kampte. Voor de zomer bereikten we een akkoord met het Stadsbestuur om er een  fietsenparking in onder te brengen welke vervolgens voor langdurige periode inhuur wordt genomen door de Stad.  Concreet houdt dit in dat de uitgang van de fietsenstalling tussen het Kruidvat en de Fnac gerealiseerd zal worden, waardoor shoppers ‘boven komen’ op de markt tussen beide panden. Een win-win voor alle partijen’.

‘Parallel met deze gesprekken werd ook de vergunning bekomen om het voormalige ING kantoor om te vormen tot detailhandel, en gingen we doelgericht opzoek naar een passende partner in onze puzzel.

Na verscheidene gesprekken met potentiële kandidaten werd een principieel akkoord bereikt met Kruidvat, waarna we, na het bekomen van de nodige vergunningen, afgelopen zomer (eindelijk) onze dialoog met Kruidvat konden finaliseren’, besluit De Clercq.

 

De internationale retailer met meer dan 1000 winkels zal er binnenkort hun winkel openen.

Gezien Kruidvat reeds meerdere filialen heeft in en rond het Brugse is het duidelijk dat men sterk gelooft in de aantrekkingskracht van de Stad en meer bepaald in het kernwinkelgebied.

“Kruidvat is een echte traffic builder, die een breed publiek naar de markt en de winkels rond de markt lokt” aldus eigenaar Klaas Vandendries,.

“Bijkomend is dit uiteraard ook interessant voor Fnac, die overigens mede hierdoor zijn wil uitgesproken heeft om op langere termijn actief te blijven op de markt. Het doet ons dan ook oprecht plezier dat we na een moeilijke oefening een oplossing gevonden hebben waarin iedereen zich kon vinden.” Besluit Vandendries.

 ‘Zonder de constructieve houding van alle betrokken partijen en in eerste instantie het het oplossingsgericht denken van de familie Vandendries had deze transactie niet kunnen plaatsvinden’, sluit De Clercq af. 

Klik hier voor het artikel van Made In Antwerpen te lezen.